Saturday, June 8, 2013

10 muwasofat tarbiyah..

'Wajib ke atas setiap muslim memulakan dengan memperbaiki dirinya. Kesempurnaan itu dapat dlihat bila ia telah dapat memiliki beberapa perkara yang meletakkan ia di peringkat tertentu yang menjadikan ia mampu untuk memikul tanggungjawab amal islami..'
(Asy-Sayhid Imam Hassan al Banna)


1. Qawiyyul jism (kuat tubuh badan)2. Salimul aqidah (aqidah yang sejahtera)


3. Matinul khuluq (akhlak yang mantap)
4. Qadiran ala kasbi (mampu berdikari)
5. Mutsaqqatal fikri (berpengetahuan luas)


6. Mujahadah ala nafsi (mampu melawan nafsu)

7. Munazzamun fi syuunihi (tersusun dalam urusan)

8. Sahihul ibadah (ibadah yang mantap)


9. Haarithun ala waqtihi (menjaga waktu)
10. Nafiun ala ghairihi (berguna untuk orang lain)
'Kenalilah TuhanMu,perbaiki dirimu, ajaklah orang lain. Dirikanlah daulah Islam di hatimu,nescaya ia akan tertegak di di bumi..'
(Asy-Sayhid Imam Hassan al Banna)

No comments:

Post a Comment