Sunday, October 6, 2013

Salam Zulhijjah..~


Hadis dari Abdullah bin Umar, bahawa Nabi SAW bersabda: 

“Tidak ada amal yang dilakukan di hari yang lebih agung dan lebih dicintai Allah melebihi amal yang dilakukan di tanggal 1 – 10 Zulhijjah. Oleh kerana itu, perbanyaklah membaca tahlil, takbir, dan tahmid pada hari itu.”

 (HR. Ahmad & Sanadnya disahihkan Syaikh Ahmad Syakir)

No comments:

Post a Comment