Tuesday, May 17, 2011

Taaruf, al-tafahum, al-takaful…3 aspek penting dalam usrah

Taaruf (perkenalan)
          Berkenalan secara mendalam, sehingga boleh menimbulkan dan mewujudkan rasa kasih dan sayang         “Al –HUBBUFILLAH”
          Sikap taaruf ini penting bukan terutama dalam usrah, hal ini kerana kenal antara satu sama  lain agar kita dapat saling memahami dan dapat memberi arahan mengikut kemampuan anggota usrah
          Walaubagaimanapun sikap marhabbah ini perlu bukan sahaja terbatas dalam usrah sahaja..

Al-tafahum (kesefahaman)
          Kesefahaman penting, dan perlu ada dalam setiap anggota usrah kerana dengan adanya kesefahaman, maka tidak akan berlakulah perpecahan…
          “kita  diibaratkan sebatang lidi yang mudah dipatahkan, namun apabila menjadi segengam lidi, ianya akan menjadi kukuh dan terlalu sukar dipatahkan”
Oleh itu ukkhuwah dan kesefahaman (al-tafahum) ini penting..

Al-takaful (bantu)
          Sikap saling membantu antara ahli usrah, samaada dalam penyampaian dan perkongsian ilmu
          Membantu ahli usrah yang mengalami kesukaran dan kesusahan
          “satu sifat yang lahir dari perkerti yang indah serta keimanan, dan ketakwaan kepada ALLAH s.w.t”

Wallahua’lam~^_^~
          

No comments:

Post a Comment